AngolSuli.com
vissza a címlapra (back to index)

AngolSuli
Angoltanulás könnyen, szórakozva

as-logo-sm.jpg (3216 bytes)

Az AngolSuli nyelviskola 2013. februárban volt 15 éves!1)

Tanterem: 6900 Makó, Szegedi u. 5-7. I. 1. * (20) 329-14-12, (62) 611-123
(telefononon általában hétköznap, munkaidőben vagyunk elérhetőek,
személyesen csak telefonos egyeztetés alapján kereshet fel bennünket)

Tanév közben hétvégére is szervezünk tanfolyamokat azoknak a távoli városokban tanulóknak, akik itthon szeretnének felkészülni a nyelvvizsgára!

Néhány érv mellettünk

Nyelvet tanulni érdemes!

Miért ECL nyelvvizsgát ajánlunk elsődlegesen?

Miért nem csak ECL nyelvvizsgát ajánlunk?

A Belvárosi AngolSuli szeretne segíteni abban, hogy minden tekintetben értelme legyen a nyelvtanulásnak.  Az alapfokon túljutóknál elsősorban a mindennapi sajtó anyagát (újságok, folyóiratok, rádió, televízió) tartjuk fontosnak.  Különböző nyelvvizsgák követelményrendszerének figyelembe vételével oktatunk, a módszerek változatosságát igyekszünk szem előtt tartani.  Cél az, hogy a tanulmányok végére sikerüljön egy általánosan elvárható, a mindennapi angol nyelvhasználat igényeinek megfelelő szintű írás- és beszédkészséget elsajátítani.

Fontosnak tartjuk, hogy az elsajátított anyagokat hosszú távon is képesek legyenek a nálunk tanulók használni.  Egyik diákunk több évvel a tanulmányai befejezése után visszatért köszönetet mondani azért, mert még gimnazista korában (mielőtt pályát választott volna) üzleti szövegekből is tanultunk vele.  Talán ennek is betudhatóan választotta az üzleti tanulmányokat később...

A nyelvtudás megszerzését követően kissé kötetlenebb formában karbantartó, gyakorlást jelentő foglalkozásokat ajánlunk.  Személyes tapasztalat alapján elmondható, aki nem gyakorol egy nyelvet, az el is felejti.  A következő grafikon személyes becsléseken alapszik.

nyelvtudás alakulása

Sikeres középfokú nyelvvizsgát tett már kisebb aktív szókincsű diákunk is, de kb. 3500 aktív szó ismeretével várható el, hogy valaki nem csak az egyéni szerencse miatt kap nyelvvizsga bizonyítványt.  Persze, a passzív szókincs mindig meghaladja az aktívat!  Szokásos ütemezésünk szerint a normál óraszámú tanfolyamokon (heti 4-6 tanóra) 1 évet kell tanulni az alapfokú és 2 évet a középfokú nyelvvizsgához, amennyiben nem számottevő a hallgató előzetes nyelvtudása.  A grafikon vörös ága azon tapasztalatunkból származik, hogy azoknak, akik kb. 3-4 éve, vagy ennél is régebben érettségiztek az adott nyelvből, szintén átlagosan 2 év kell a sikeres nyelvvizsgára való felkészüléshez.

Kár, hogy kevesen élnek a nyelvvizsga utáni gyakorlási lehetőséggel!   Igény szerint, klub jelleggel szervezünk karbantartó foglalkozásokat (minimum 4-5 fő szükséges). Ezek képzési feltételeit személyes egyeztetésen alakítjuk ki, amennyiben megfelelő csoportlétszám összejön.

Legtöbben alap-, vagy középfokú nyelvvizsgára készülnek.  Felsőfokú képzést csak akkor áll módunkban folytatni, ha legalább 4-5 fő beíratkozik.  A felsőfokú tanfolyamok képzési feltételeit személyes egyeztetésen alakítjuk ki, amennyiben megfelelő csoportlétszám összejön.

Alábbi képzési feltételelink tájékoztató jellegűek, a pontos feltételek a tanteremben vannak kifüggesztve.  Fenntartjuk a változtatás jogát.  Az Interneten feltüntetett adatok pontatlansága miatt felelősséget nem vállalunk, hisz néha rajtunk kívül álló okok miatt sem tudjuk az oldalakat kellő módon és rendszerességgel frissíteni.

A kudarc okai

A nyelvoktatói pálya kezdetén nem ismertem a "kudarc" szót évekig, akár alap-, közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgáról, érettségi, vagy felvételi előkészítő tanfolyamról is volt szó. Mára sajnos a 100% sikerarány már csak szép emlék.

Az elmúlt évek folyamán sokan jelentkeztek tanfolyamunkra és (általában véleményünket és a szintmérő próbadolgozatok eredményét nem figyelembe véve) túl korán jelentkeztek vizsgára, még az előtt, hogy kellően felkészültek volna.   Ennek egyenes következménye a kirívóan magas sikertelen vizsga.

Senkit nem akarunk becsapni és nem akarjuk, hogy bárki önmagát becsapja: nem lehet 3-6 hónap alatt felkészülni egy átlagos tudás szintről a szokásos tanfolyami ütemezés mellett!  Tudom, sokan ígérik a csodát, mindenféle "csoda módszer"-ekre hivatkozva, azonban ezek az ígérgetők az elmúlt évek során mind kérészéletűnek bizonyultak és sok embert csaptak be.

Ugyanazok az oktatók (csak kicsit továbbképezve) tanítják a nyelvet, mint pár évvel ezelőtt, amikor szinte 100% volt az első próbán sikeresen vizsgázók száma.  Közben lényegesen jobb anyagaink vannak, a szövegek, audiók jóval alaposabb felkészülést tennének lehetővé.  A gazdasági problémákkal terhes körülmények is okozhatják, hogy mostanában nagyon visszaesett az otthoni munka mennyisége, hatékonysága, így egyre tovább tart a sikeres vizsgára való felkészülés.

Egyre többen vannak, akik nem hallgatnak a tanácsainkra és még csak részben felkészülve a vizsgára "hátha szerencsém lesz!" kijelentéssel próbálkoznak.   Nagyon ritkán sikerül, és elég drága módja a tapasztalatszerzésnek, nem is beszélve arról, hogy a kudarcélmény esetlegesen a nyelv megutálásához is vezethet.

A gyorséttermek világában megszoktuk, hogy mindent azonnal megkapunk.   Sajnos mindenkit ki kell ábrándítanom: a nyelvvizsgát nem fogják megadni azonnal.  Gyorsítani csak szorgalommal, kitartással és jelentősen megemelt óraszámban való otthoni munkával lehet, de még úgy sem lehet a végtelenségig gyorsítani.

Angol nyelvtanfolyamok
részvételi feltételek, díjak

(Érvényes 2013. 03. 01. - 2013. 12. 31.)

Akkreditált partnerintézmények kihelyezett csoportos képzéseire mindenkor a partner képző intézmény feltételei és árai érvényesek!

A próbadolgozatot író, de tanulmányokat nem megkezdő jelentkezők számában bekövetkezett ugrásszerű növekedésre tekintettel 2007. 01. 24.-től visszavonásig az írásbeli és/vagy hallás utáni szintmérő tesztek díja egységesen 1000,-Ft.

60 tanórás modulokra bontott képzés folyik korábban angol nyelvvizsgáztatói képesítést és gyakorlatot szerzett oktató vezetésével. A tanóra átlagos hossza 45 perc, de minimális hossza 40 perc.

Alapfokú Origo nyelvvizsgára javasoljuk azt, aki legalább 70%-ra teljesíti a próbavizsgát. Középfokú TELC/ECL nyelvvizsgára javasoljuk azt, aki legalább 70%-ra teljesíti a próbavizsgát.

Tanfolyamainkhoz a következő megvásárolandó oktatási anyagokat használjuk (a lista nem teljes és változtatás lehetséges, mielőtt vásárolna, érdeklődjön!):

Többek közt a következő anyagokat is használjuk tanóráinkon -- amennyiben másolni kell, azt ingyenesen adjuk:

Tandíj: A modul tandíját, illetve az első részletet, az első tanórán való részvételt megelőzően kell megfizetni! Részletfizetésnél a további részletek tárgyhó 05-ig esedékesek, 05 után 2 000,- Ft késedelmi díjat számítunk fel. Tandíj másra (rokon, barát, stb.) nem ruházható át és vissza nem téríthető.

A nyelviskola működését is veszélyeztető nagy számú múltbeli visszaélés miatt, hiányzást nem fogadunk el igazoltnak. Tanulmányokat szüneteltetni csak felsőfokú tanulmányokat folytatóknak lehet, maximum 30 napig, vizsgaidőszakban.

A tankönyvet (beleértve kereskedelmi forgalomban kapható kiadványainkat is), füzetet, szótárat, stb. a hallgató vásárolja meg. A felhasznált fénymásolt anyagokat a nyelviskola ingyen biztosítja.

Kötelezettségvállalás: A tandíj, vagy részletfizetésnél a tandíj első részletének megfizetésével szerződéses jogviszony jön létre a nyelviskola és a képzésben részt vállaló között.  Eltérő megállapodás hiányában mindkét fél egy modul, azaz 60 tanóra terjedelemben vállal kötelezettséget a tanfolyam megtartására, illetve azon való részvételre. A 60 tanórás modul leteltével a nyelvtanuló kitűzött céljának megfelelően a tanfolyam folytatásában havonkénti hosszabbítás mellett lehet folytatni a tanulmányokat a mindenkori legkedvezőbb tandíj megfizetésével. ("Visszatérő diák" akció.) 

Árgarancia: Egy adott modul elkezdésekor érvényes díjat kell fizetni a modul befejezéséig.

Felnőttképzési csoportos tanfolyami díj (maximum 6 fő, 2x45 perc/alkalom):

Heti 2 alkalom 1300, Ft/tanóra (kb. 20800,-Ft/hó)
Heti 3 alkalom 1100,- Ft/tanóra (kb. 26400,-Ft/hó)

 

Felnőttképzési egyéni tanfolyami díj (számlás, minimum 50 perces tanóra):

Heti 1 alkalom 3 200, Ft
Heti 2 alkalom 3 000,- Ft
Heti 3 vagy több alkalom 2 800,-Ft

Az egyéni tanulmányokat folytatók havonta előre fizetnek tandíjat.   Havi egy mulasztott órát igazoltnak fogadunk el és további indokolt hiányzások esetén (amennyiben időben ELŐRE jelzik) pótlási lehetőséget biztosítunk.   Tandíjvisszatérítés vagy másra átruházás nem lehetséges.

Továbbra is szeretettel várjuk az általános iskola 6-7-8. osztályosait tehetséggondozó, képességfejlesztő tanfolyamokra csoportos és egyéni formában.  A tandíjukat egyéni egyeztetéssel alakítjuk ki függően a létszámtól és a tanulás rendszerességétől.

Újdonság!

2013. őszétől ismét készségfejlesztő tanfolyamokat szervezünk fiatalabb tanulóknak, igény szerint, 4 korosztályban:

  1. óvodás nagycsoportosok - ált. isk. 1. osztályosok, (alapozó)
  2. általános iskola 2-3. osztályosok, (készségfejlesztő)
  3. általános iskola 4-5. osztályosok,  (szókincsbővítő)
  4. általános iskola 6-7. osztályosok részére (tehetséggondozó)

A tanfolyamokon saját AngolSuli Kids kiadványaink mellett a Reading A-Z kiadványok és kisgyermekeknek készült nyelvoktató könyvek, videók közül válogatunk.   A csoportokat heti két alkalommal, alkalmanként 1 óra időtartamban várjuk.  A tanfolyamok fő célja a nyelv megszerettetése, illetve az iskolai anyagok kiegészítése hasznos ismeretekkel.

Gyermekcsoportok tandíja

Havi fizetésnél:
          1 000,- Ft/tanóra (kb. 8 000,- Ft/hó)

Vállalkozások részére kizárólag kötött időtartamra szóló egyedi szerződés alapján biztosítunk a nyelviskolán belül vagy kihelyezett formában képzést.  Minimum tandíj 4 500,- Ft/tanóra (+ kiszállási díj), alkalmanként minimum 2 tanórában, szerződéses megállapodás szerint. Van olyan partnerünk, akin keresztül akkreditált nyelvtanfolyami képzést is tudunk szolgáltatni, ami előfeltétele pl. a pályázati forrásokból finanszírozott képzésnek.

Kiscsoportos, szinten tartó, tanfolyamok feltételei személyes egyeztetés alapján!

 

Fenntartjuk a változtatás jogát. Mindenkor a nyelviskolában kifüggesztett változat érvényes!
Az Internetes lapok frissítéséből fakadó bárminemű téves tájékoztatás miatt felelősséget nem vállalunk.

 

1)  jogelődeivel (Ervin's ESL Net Bt., egyéni vállalkozás) együtt értendő!
2) Dr. Németh Ervin 2005-ben szerzett nyelvvizsgáztatói képesítést, amit követően aktívan vizsgáztatott. Jelenleg nincs az aktív vizsgáztatók közt.

(C) 1998-2013 Dr. Németh Ervin

 

http://www.angolsuli.com
http://www.chickenology.net
http://www.kiranemeth.com
http://www.leanemeth.com
http://www.ulch.info